ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เวปไซด์หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ตั้งปกติ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์/โทรสาร 053455244

นขต.นทพ.

 สำนักงานพัฒนาภาค ๑

 สำนักงานพัฒนาภาค

 สำนักงานพัฒนาภาค

 สำนักงานพัฒนาภาค

 สำนักงานพัฒนาภาค

 สำนักงานทหารพัฒนา

 สำนักงานสนับสนุน

นขต.สนภ.๓ นทพ.

 นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ.

 นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.

 นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ.

 นพค.๓๕ สนภ.๓ นทพ.

 นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ.

 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 ช.พัฒนา สนภ.๓ นทพ.

Link

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ข้าวซ้อมมือเพื่อสุขภาพ

 

 

 


1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

4. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับผลการคัดเลือกและสาระของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับผลการคัดเลือกและสาระของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

9. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับผลการคัดเลือกและสาระของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

10. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับผลการคัดเลือกและสาระของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

11. สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน ธ.ค.62

12. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

13. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

14. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

15. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562


ก่อนดำเนินการ

ระหว่างดำเนินการ

หลังดำเนินการ

ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. ทำการปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๔๐๐ ปี ให้มีความสง่างามยิ่งขึ้น


 

 

 


 ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. ได้ทำการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต บ้านพักรับรอง ๑ นพค.๓๒ฯ เพื่อเป็นพื้นฐานในการขยายระบบอินเตอร์เน็ตในอนาคต


ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. ได้ทำการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ณ กองบังคับการ  นพค.๓๒ฯ โดยเพิ่มระบบ Fiber obtic อีก ๑ วงจรและ เปลี่ยนเป็นระบบสายแลนเพื่อรองรับการทำงานที่มีความเสถียรภาพ


ตรวจความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์  ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.๓๒ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน

  

  


 

ความรู้ดี กีฬาเด่น เน้นวินัย กลับไปพัฒนา ศรัทธาประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลโรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.32   คลิ๊กที่นี่...

 

  

 

พล.อ.เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
ผบ.ทสส.

พล.อ.นเรนทร์  สิริภูบาล
ผบ.นทพ.

พล.ต.ดำรงค์  คงเดช
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

พ.อ.จิรายุ  จิตธรรม
ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ.


 

 


หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ที่ตั้ง : ๓๐๐ หมู่ ๑ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๗๐
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๕๓๔๕๕๒๔๔  E-Mail : mdu32@hotmail.com
ดูแลระบบโดย จ.ส.อ.ไกรวุฒิ  มงคลประเสริฐ